Bezoek ook onze Facebook pagina

Privacybeleid

Wij respecteren je privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Ellekes Keuken
Website: https://ellekeskeuken.nl
Inschrijfnummer KvK: 30208570
Contactpersoon: Elleke Palmen
Te bereiken op: +31 (0)6 19 85 68 41

2. Persoonsgegevens

Ellekes Keuken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We verwerken de volgende persoonsgegevens:

- Voor– en achternaam
- Adres
- Woonplaats
- Land
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Inloggegevens
- IP-adres
- Bestelnummer

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens zelf ontvangen toen je:
1. Een bestelling hebt geplaatst;
2. Je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief;
3. Je zelf ons contactformulier hebt ingevuld en verstuurd;
4. Een profiel hebt aangemaakt.

3. Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die hieronder worden genoemd gebruiken:

Levering
Om je bestelling te kunnen leveren hebben wij natuurlijk je gegevens nodig. Daarnaast vinden we het fijn als je zelf via de tracktrace code die je ontvangt van de postbezorger op de hoogte bent hoe laat je pakketje komt.

Inloggen
Heb je een account aangemaakt om makkelijker en sneller bij ons te kunnen bestellen? Dan blijft dit account bestaan zodat jij niet elke keer opnieuw je gegevens hoeft in te vullen. Je kunt zelf te allen tijde je account beëindigen of de gegevens in je account wijzigen. Wanneer je zelf je account verwijdert, zullen wij jouw gegevens niet meer in onze database bewaren. Alleen reeds gedane bestellingen die je eerder hebt gedaan bewaren wij voor eventuele nacontrole van de Belastingdienst 7 jaar.

Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf daarvoor hebt aangemeld. Hiervoor verwerken we je naam en e-mailadres om je zo informatie en aanbiedingen te kunnen sturen. We bieden in elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Mocht je ondanks de duidelijke melding in de nieuwsbrief problemen ondervinden dan kan je te allen tijde een mailtje sturen naar info@ellekeskeuken.nl met de melding dat je je wenst uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Facturen
Als je bij ons een bestelling hebt geplaatst en deze is bevestigd, wordt er automatisch een factuur aangemaakt. Hierop staan jouw gegevens.

4. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

We delen de noodzakelijke gegevens die we van je hebben met de volgende derden, ook wel verwerkers genoemd:

- Bezorgers van jouw pakket
- Hostingprovider (hier draaien onze servers en webshop op)
- CMS systeem ( de software die we gebruiken als basis van onze webshop)
- Boekhoudsoftware en onze boekhouder
- Nieuwsbriefsoftware
- Betaaldiensten (Mollie Pay, Paypal): je wordt na het bevestigen van je bestelling en betaalmethode automatisch doorgestuurd naar de beveiligde betaalomgeving van de betalingsprovider. Om hier niet weer opnieuw je naam en e-mailadres in te moeten vullen, heeft onze webshop deze gedeeld met de betalingsprovider. Zo kun je afrekenen en ontvang je direct per e-mail een bevestiging van betaling.

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op met ons via info@ellekeskeuken.nl

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je kunt ten alle tijde deze gegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van directe marketing doeleinden, dan zullen we jouw gegevens hier niet meer voor gebruiken. Je kunt dit doen door te mailen naar info@ellekeskeuken.nl

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Voorbeelden hiervan zijn:
- Technische beveiliging door een SSL certificaat op onze website.
- Updates van onze server en webshop systeem om lekken te voorkomen.
- Uitsluitend toegang tot jouw persoonsgegevens vanuit een beveiligd dashboard met enkel bevoegdheden voor onze collega's om de noodzakelijke gegevens op te zoeken om de bestellingen te kunnen verwerken.

6. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op de voorkeuren van onze klanten worden er cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser wordt opgeslagen. De informatie die in die cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Dit zijn voor onze website de noodzakelijke cookies.

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website volledig en snel te laten functioneren. Voorbeelden hiervan zijn:
- Wanneer je de eerste keer op de cookie-melding accepteren hebt geklikt, dit niet steeds blijft terugkomen bij elk volgend websitebezoek.
- Ook kan het zijn dat je direct bent ingelogd zodat je makkelijker en sneller kunt bestellen of je vorige order direct kunt terugvinden.

Analytische cookies
Dit zijn cookies waar geregistreerd wordt wanneer en wat je bezocht of gekocht hebt op onze website. Door middel van Google Analytics krijgen we zo een betere inzage hoe bezoekers op onze website navigeren, waar veel op geklikt wordt en wat wel of niet goed lijkt te werken. De gegevens die hiermee verkregen worden zijn uitsluitend voor ons bedrijf zichtbaar en worden niet met derden gedeeld. Daarnaast is het goed om te weten dat de ip-adressen en gegevens anoniem zijn gemaakt en wij geen toestemming aan Google geven om deze gegevens in te zetten voor andere doeleinden.

Tracking cookies
Dit zijn cookies die je online surf gedrag volgen, hierdoor kunnen er bijvoorbeeld betere advertenties gemaakt worden en gedeeld op andere websites die je bezoekt. Daarnaast maken ook Facebook en Instagram hier gebruik van. Als je deze marketing cookies niet wenselijk vindt kan je zorgen door zelf alle social media instellingen aan te passen. Daarnaast kan je ons betreft het tonen van advertenties op websites van derden ook te kennen geven dat je dit niet (meer) wilt. Dit kan je tevens doen door info@ellekeskeuken.nl te mailen.

Cookies verwijderen of uitzetten
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je zelf meteen doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Let op: dit geldt alleen voor de browser en het apparaat waarop je onze website hebt bezocht. Heb je onze website op meerdere toestellen bezocht of met verschillende browsers? In dat geval dien je het op elk toestel wanneer je dat wenst te verwijderen of aan te passen.

7. Wijzigen privacy policy

Het kan zijn dat we onze privacy policy moeten aanpassen. We zullen de nieuwe privacy policy altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn zullen wij dit uiteraard direct met je delen.

8. Geautomatiseerde besluitvorming

Ellekes Keuken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ellekes Keuken tussen zit).

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ellekes Keuken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ellekeskeuken.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ellekes Keuken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Bewaren van gegevens

Wij bewaren je (factuur)gegevens voor de standaardtermijn van maximaal zeven jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw orders zeven jaar nadat je deze geplaatst hebt, zullen verwijderen. Een account zullen we alleen op jouw uitdrukkelijke verzoek verwijderen. Je kunt het ook zelf verwijderen door in te loggen en je account te verwijderen. Wanneer wij merken dat er op een bestaand account meer dan drie jaar geen enkele activiteit is geweest, verwijderen wij dit account uit onze database.